Διαλέξεις 2004
8/16/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Θεατρικός χώρος: απ' το κλειστό κουτί στη σκηνή χωρίς όρια" Άλκης Παππάς

"Θεατρικός χώρος: απ' το κλειστό κουτί στη σκηνή χωρίς όρια" Άλκης Παππάς

Η διάλεξη πραγματεύεται τις μεταλλάξεις του θεατρικού χώρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Γίνεται παράλληλα αναφορά στις επιρροές από το χώρο της φιλοσοφίας και της κοινωνίας έως την επιστήμη και την τέχνη.