Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ανακυκλώνοντας το παρελθόν: σύγχρονες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις στο Βέλγιο" Μάρκου Αγγελική

"Ανακυκλώνοντας το παρελθόν: σύγχρονες αρχιτεκτονικές επεμβάσεις στο Βέλγιο" Μάρκου Αγγελική

H αντιμετώπιση του ζητήματος της Επανάχρησης στο Βέλγιο μέσα από 7 σύγχρονες επεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας.