Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Το εβραϊκό μουσείο του Libeskind στο Βερολίνο" Γκουτσαμπασούλη Θεοδώρα

"Το εβραϊκό μουσείο του Libeskind στο Βερολίνο" Γκουτσαμπασούλη Θεοδώρα

Αρχιτεκτονική αισθημάτων. Είναι μουσείο για την εβραϊκή ζωή και συμβολή στην γερμανική ιστορία το οποίο κινείται σε ένα καθαρά συμβολικό επίπεδο.