Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Φέρων οργανισμός από μέταλλο στην κατοικία" Καραντάνα Ανθούλα, Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Σφέτσα Ελένη

"Φέρων οργανισμός από μέταλλο στην κατοικία" Καραντάνα Ανθούλα, Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Σφέτσα Ελένη

Aναλύθηκε το μέταλλο ως στοιχείο στον φέροντα οργανισμό (φ.ο.) αντιπροσωπευτικών κατοικιών από το εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα από πλευράς λειτουργείας, αισθητικής και μορφής. Η κατηγοριοποίηση σε 4 χρονολογικές ενότητες διασαφηνίζει την εξέλιξη του μεταλλικού φ.ο. από τους πειραματισμούς του μεσοπολέμου έως την ένταξή του στη σύγχρονη σχεδιαστική λογική. Διότι η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής σκέψης προϋποθέτει γνώση των υλικών ώστε η χρήση τους να εξυπηρετεί τις εκάστοτε λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες.