Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Lola rennt: ένα παιχνίδι με το χρόνο και την κάμερα" Γκάμα Λένα, Ξενή Παναγιώτα, Παναγιωτοπούλου Γιώτα

"Lola rennt: ένα παιχνίδι με το χρόνο και την κάμερα" Γκάμα Λένα, Ξενή Παναγιώτα, Παναγιωτοπούλου Γιώτα

Λεπτομερειακή μελέτη για τις μεθόδους έκφρασης και γλώσσας του κινηματογράφου μέσω της αναλυτικής διαδικασίας μέσω της ταινίας "Τρέξε Λόλα, Τρέξε".