Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Το περιπλανητικό περπάτημα στην πόλη: μια κινητική θεώρηση ενός κινούμενου κόσμου" Θεοδώρου Κων/να

"Το περιπλανητικό περπάτημα στην πόλη: μια κινητική θεώρηση ενός κινούμενου κόσμου" Θεοδώρου Κων/να

Αρχικά αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντίληψη καθώς περπατούμε στο χώρο της πόλης. Μέσω της δράσης μας ο χώρος της πόλης και ο χρόνος του περιπατητή συνενώνονται σε μια υπέρ-επιφάνεια. Ως ιδιότητες του χρόνου μέσα στο χρόνο του περπατήματος (έλξη από τοπόσημο, κίνηση πάνω σε μεγάλη γράμμη ή κίνηση εντός περιοχής), οι ιδιότητες με τη διαβάθμηση τους ορίζουν με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά το αντιληπτικό σχήμα που συγκροτείται από την εμπειρία μας.