Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Συλλογική μνήμη και αμνημοσύνη στο χώρο... : με αφορμή την Αμμόχωστο" Γεωργίου Μιχάλης, Φεραίος Παύλος

"Συλλογική μνήμη και αμνημοσύνη στο χώρο... : με αφορμή την Αμμόχωστο" Γεωργίου Μιχάλης, Φεραίος Παύλος

Η μελέτη της συλλογικής μνήμης στο χώρο έγινε με αφορμή την πόλη της Αμμοχώστου, λόγω του χαρακτηριστικού γεγονότος της εγκατάλειψης και στη συνέχεια της περίφραξης της. Συνδέσαμε δε τη συλλογική μνήμη με τη βιωματική εμπειρία στο χώρο, εφόσον ο κτισμένος τόπος είναι το κατ'εξοχήν δοχείο που συγκεντρώνει τα στοιχεία μη "λήθης", αυτά που συγκρατεί η μνήμη.