Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αστικά κενά με περιεχόμενο στην Αθήνα" Καψανάκη Ελένη, Παπαμάρκου Γεωργία

"Αστικά κενά με περιεχόμενο στην Αθήνα" Καψανάκη Ελένη, Παπαμάρκου Γεωργία

Η Αθήνα συνεχώς μεταλλάσσεται. Κάτι γκρεμίζεται και κάτι νέο κτίζεται. Πολλές φορές συναντάμε κενά στον αστικό ιστό. Κενά με ίχνη, με ιστορική μνήμη, με χρώματα... κενά με περιεχόμενο, φορείς μιας άλλης εποχής.