Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο χειρισμός του αστικού κενού στο θαλάσσιο μέτωπο του Φαλήρου και της Θεσσαλονίκης" Ανδρουτσοπούλου Ειρήνη, Παυλίδου Δέσποινα

"Ο χειρισμός του αστικού κενού στο θαλάσσιο μέτωπο του Φαλήρου και της Θεσσαλονίκης" Ανδρουτσοπούλου Ειρήνη, Παυλίδου Δέσποινα

Προσέγγιση του θαλάσσιου μετώπου και προσδιορισμός του ως κενό στον αστικό ιστό της πόλης. Ορίζεται το αστικό κενό και στα παραδείγματα διερευνούνται οι λόγοι που τα περιγράφουν ως κενά, ενώ σχολιάζονται και οι μελέτες απόπειρες πλήρωσης του κενού τους.