Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Τα δεδομένα του αρχιτεκτονικού προβλήματος: αστική πολυκατοικία" Σιούλας Μιχάλης, Μπεντερμάχερ-Γερούσης Αιμίλιος, Μητσόπουλος Βασίλης

"Τα δεδομένα του αρχιτεκτονικού προβλήματος: αστική πολυκατοικία" Σιούλας Μιχάλης, Μπεντερμάχερ-Γερούσης Αιμίλιος, Μητσόπουλος Βασίλης

Γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ιστορίας του κτιρίου πολυκατοικίας στην Ελλάδα, με έμφαση στην Αττική. Μέσω της αναδρομής αυτής εντοπίζονται οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν στην ανέγερση των πολυκατοικιών και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια διατύπωσης των παραμέτρων σχεδιασμού αστικής πολυκατοικίας (τα δεδομένα του προβλήματος) σε κεφάλαια: 1. Συνθετικά δεδομένα. 2. Προσανατολισμός. 3. Στοιχεία Ενεργειακού σχεδιασμού. 4. Δίκτυα. 5. Ανθρωπομετρικά στοιχεία. 6.Νομοθεσία.