Διαλέξεις 2004
10/19/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Σπίτι στη Σύμη: θεωρητική προσέγγιση" Σχοινοχωρίτης Κώστας

"Σπίτι στη Σύμη: θεωρητική προσέγγιση" Σχοινοχωρίτης Κώστας

Προβληματισμοί γύρω από την πρακτική για ένα σπίτι στη Σύμη (επανάχρηση).