Διαλέξεις 2004
12/8/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αναλογίες μουσικής και αρχιτεκτονικής στο έργο του Ιάννη Ξενάκη" Αλεξανδράκης Διογένης

"Αναλογίες μουσικής και αρχιτεκτονικής στο έργο του Ιάννη Ξενάκη" Αλεξανδράκης Διογένης

Διερεύνηση της σχέσης της τέχνης της μουσικής και της αρχιτεκτονικής στο έργο του Ιωάννη Ξενάκη.