Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Μη χρονολογικές διαδρομές: η εγγραφή του αβέβαιου" Βεριγάκης Διογένης

"Μη χρονολογικές διαδρομές: η εγγραφή του αβέβαιου" Βεριγάκης Διογένης

Η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει το αποτέλεσμα που έχει η ρήξη του χρονολογικού τρόπου αφήγησης στην αισθητική και παράλληλα στη χωρική εμπειρία. Μια ταινία, ένα κτίριο-μνημείο και ένα μυθιστόρημα στα οποία η ανάγνωση δε γίνεται μέσα από γραμμικές διαδρομές και η ανασύνθεση της πλοκής παραμένει περιττή.