Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αφορισμοί" Ζούπας Δημήτρης

"Αφορισμοί" Ζούπας Δημήτρης

Μια αναφορά σε έννοιες που εμπεριέχουν και μοιάζουν να υποδηλώνουν την άρνηση σαν εργαλεία της αρχιτεκτονικής. Εκ των μια κριτική του κατά πόσο μπορεί κυριολεκτικά η αρχιτεκτονική να υιοθετήσει αυτές τοις έννοιες και να τις προσαρμόσει στο λεξιλόγιο της. Η διάλεξη οργανώνεται σαν μια κλιμακωτή δομή αφορισμών σε τρία κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι οι αφορισμοί των ορισμών του πρώτου και το τρίτο οι αφορισμοί των α-ορισμών του δευτέρου.