Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Κτίρια δικάιοσύνης: διαχρονική εξέλιξη, σύγχρονοι προβληματισμοί και αρχιτεκτονική έκφραση" Μωυσίδου Ωραιοζήλη

"Κτίρια δικάιοσύνης: διαχρονική εξέλιξη, σύγχρονοι προβληματισμοί και αρχιτεκτονική έκφραση" Μωυσίδου Ωραιοζήλη

Μελέτη των χώρων απονομής της δικαιοσύνης διαχρονικά, όσον αφορά τον τρόπο έκφρασής τους, σε συνάρτηση πάντα με τις ισχύουσες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες, θέτοντας προβληματισμούς για το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση της κοινωνίας με τους ειδικούς αυτούς χώρους και πως αυτοί οι προβληματισμοί θα βρίσκουν τρόπο και θα παίρνουν μορφή.