Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Επανάχρηση βιομηχανικών χώρων για πολιτιστικές χρήσεις" Βλάχος Παναγιώτης

"Επανάχρηση βιομηχανικών χώρων για πολιτιστικές χρήσεις" Βλάχος Παναγιώτης

Επανάχρηση - μετατροπή βιομηχανικών χώρων κυρίως για πολιτιστικές (μουσειακές) χρήσεις από κρατικούς και δημοτικούς φορείς ή από ιδιώτες και η ύπαρξη ενός δικτύου ανεξάρτητων πολιτιστικών κέντρων σε βιομηχανικά κελύφη.]