Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Εικαστικές αναφορές στο χώρο και το χρόνο: Χάρης Κοντοσφύρης" Γκιάφη Θεοδώρα, Παπανάγνου Κων/νος

"Εικαστικές αναφορές στο χώρο και το χρόνο: Χάρης Κοντοσφύρης" Γκιάφη Θεοδώρα, Παπανάγνου Κων/νος

Το εικαστικό έργο του καλλιτέχνη, από την περίοδο 1988-2004. Πίνακες - αναφορές - δημοσιεύματα - άρθρα - κριτικές.