Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Γρήγοροι χώροι - αργοί χώροι: η διάχυτη πόλη" Γκιρτή Δέσποινα, Τσελιάγκου Ιωάννα

"Γρήγοροι χώροι - αργοί χώροι: η διάχυτη πόλη" Γκιρτή Δέσποινα, Τσελιάγκου Ιωάννα

Η πόλη διαχέεται διαρκώς με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα σωστών και γρήγορων δικτύων (αυτοκινητόδρομοι). Οι γρήγοροι αυτοί χώροι όμως και οι υψηλές ταχύτητες φέρνουν την ανάγκη με τη σειρά τους για "αργούς" χώρους. Τι επιπτώσεις όμως έχει το γεγονός αυτό στην αρχιτεκτονική; Ποιος ο ρόλος του αρχιτέκτονα;