Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Κερατσίνι, πόλη των ορίων" Κουρσάρη Ευτυχία, Καραμιχάλου Ασπασία-Χριστίνα

"Κερατσίνι, πόλη των ορίων" Κουρσάρη Ευτυχία, Καραμιχάλου Ασπασία-Χριστίνα

Στο Κερατσίνι ο επισκέπτης γίνεται μάρτυρας ενός απροσδιόριστου βιομηχανικού τοπίου. Η αποσπασματικότητα, η ασυνέχεια και το δυσανάγνωστο του χαρακτήρα της πόλης αποτελούν στοιχεία που μπορούν να ερμηνευτούν μέσω της ιστορικής μελέτης και ανάλυσης. Η ιστορία επιφύλαξε στην πόλη μεγάλες αλλαγές που αποτέλεσαν τομές στην ανάπτυξή της. Οι πρόσφυγες, ο πόλεμος, η εκβιομηχάνηση και η μετέπειτα εκβιομηχάνηση επέδρασαν καταλυτικά στην δημιουργία και την ανισόρροπη εξέλιξή της, καθορίζοντας την σημερινή εικόνα της.