Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Από τη Λήδρα στη σύγχρονη πραγματικότητα: η περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας" Παπανικολάου Αρίστη

"Από τη Λήδρα στη σύγχρονη πραγματικότητα: η περιτειχισμένη πόλη της Λευκωσίας" Παπανικολάου Αρίστη

Αναλύονται και περιγράφονται τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που επηρέασαν την ανάπτυξη της πόλης. Ταυτόχρονα επιχηρείται η παρουσίαση της σημερινής εικόνας της πόλης.