Διαλέξεις 2004
10/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Homo Ludens: από τα videogames στην αρχιτεκτονική" Πατεράκης Μανώλης

"Homo Ludens: από τα videogames στην αρχιτεκτονική" Πατεράκης Μανώλης

Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του παιχνιδιού και του χώρου και ειδικότερα μεταξύ βιντεοπαιχνιδιού, ψηφιακού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής.