Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο σεισμός της 14ης Αυγούστου 2003 στη Λευκάδα: το τοπικό ιστορικό αντισεισμικό σύστημα" Βλάχος Αναστάσιος

"Ο σεισμός της 14ης Αυγούστου 2003 στη Λευκάδα: το τοπικό ιστορικό αντισεισμικό σύστημα" Βλάχος Αναστάσιος

Η διάλεξη αυτή αναφέρεται στο σεισμό που έπληξε το νησί της Λευκάδας τον Αυγουστο του 2003. Χωρίζεται σε 3 ενότητες. 1. Γενικά για την πόλη. 2. Το τοπικό ιστορικό αντισεισμικό σύστημα. 3. Αποτίμηση ζημιών-παθολογία. Όλα τα σχέδια αναφέρονται στο ιστορικό κτίριο "Ορφέας" - πλήρης αποτύπωση και κατασκευαστική ανάλυση αυτού.