Διαλέξεις 2004
10/7/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Ο χώρος του ενδιάμεσου : πολλαπλή πόλη" Παπαχριστοφόρου Άννα, Χαραλάμπους Φρόσω

"Ο χώρος του ενδιάμεσου : πολλαπλή πόλη" Παπαχριστοφόρου Άννα, Χαραλάμπους Φρόσω

Προσεγγίζοντας το χώρο της πόλης μέσα από μια μη γραμμική λογική, που αποδεσμεύει από ιεραρχικούς διαχωρισμούς, οδηγούμαστε προς μια αναδιατύπωση του αστικού τοπίου ως δυναμικό πεδίο συνεργασίας. Ο χώρος του ενδιάμεσου που χαρακτηρίζεται από συνεχή μεταμόρφωση και αντίθετα, επιτρέπει τη συνύπαρξη και τη συγχώνευση διαφορετικών στοιχείων, χωρίς να εξουδετερώνει την ταυτότητα του καθενός. Οι δυναμικές που αναπτύσσονται μέσα από υβριδικές καταστάσεις αυξάνουν το βαθμό ελευθερίας με αποτέλεσμα να εξελίσσονται απρόβλεπτα γεγονότα ενισχύοντας τη διάρθρωση σχέσεων, την επικοινωνία. Ο χώρος του ενδιάμεσου εμφανίζεται ως ο χώρος των απείρων δυνατοτήτων και προσδοκιών, ένας δυνητικός χώρος. Ανοικτός στη διάδραση και προσαρμογή αποτελεί πρόσφορο έδαφος για πειραματισμό.