Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Το φυσικό φως στην αρχιτεκτονική" Παπαϊωάννου Αντωνία

"Το φυσικό φως στην αρχιτεκτονική" Παπαϊωάννου Αντωνία

Στην εργασία αυτή θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα η έννοια του φυσικού φωτός σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Επίσης θα διερευνηθεί το πώς το φυσικό φως ενέπνευσε σημαντικούς αρχιτέκτονες και οδήγησε στην εξέλιξη μιας πιο εξωστρεφούς και διαφανούς αρχιτεκτονικής.