Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Φυσικός δροσισμός σε ξενοδοχειακές μονάδες στον Ελλαδικό χώρο" Παναγιωτίδης Μιχάλης

"Φυσικός δροσισμός σε ξενοδοχειακές μονάδες στον Ελλαδικό χώρο" Παναγιωτίδης Μιχάλης

Παρουσιάζεται η σχέση των τουριστικών κτηρίων με την κατανάλωση ενέργειας και οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης στο περιβάλλον. Αναλύεται το κλίμα της χώρας μας και η σχέση του με τα κτήρια. Παρουσιάζονται οι τεχνικές φυσικού δροσισμού, εξετάζεται η καταλληλότητά τους σε σχέση με το κλίμα και εξετάζονται ανάλογα παραδείγματα ξενοδοχείων. Έτσι εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη χρήση συστημάτων φυσικού δροσισμού στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας.