Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Αναζητώντας στην "αρχιτεκτονική" την έννοια γέφυρα : μετά το πέρασμα από τη φυσική πέτρα στον τεχνητό λίθο: σε μια εποχή χωρίς περιορισμούς... " Δίτσα Διονυσία

"Αναζητώντας στην "αρχιτεκτονική" την έννοια γέφυρα : μετά το πέρασμα από τη φυσική πέτρα στον τεχνητό λίθο: σε μια εποχή χωρίς περιορισμούς... " Δίτσα Διονυσία

Προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου της αρχιτεκτονικής και των αποτελεσμάτων της στο σχεδιασμό μιας γέφυρας. Η λέξη "Αρχιτεκτονική" περιέχει όλη τη διαδικασία του σχεδισμού από την αρχική ιδέα ως την υλοποίηση του έργου. Σχετίζεται με τη λειτουργία της γέφυρας, με την επιλογή της θέσης, με την επιρροή και την ένταξη στο περιβάλλον, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υλικών, με τη μορφή, την κλίμακα, την οικονομία.