Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Σύγχρονοι ταξιδιώτες : μοντέλα διαμονής τους στα αστικά κέντρα" Γκόνη Ελένη

"Σύγχρονοι ταξιδιώτες : μοντέλα διαμονής τους στα αστικά κέντρα" Γκόνη Ελένη

Ανάλυση των μοντέλων χώρων διαμονής των ταξιδιωτών, όπως εξελίχθηκαν από το 1950 και μετά. Προσέγγιση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ταξιδιώτης τους χώρους του ξενοδοχείου ιδιωτικούς και δημόσιους.