Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Δίκτυα αστικών σιδηροδρόμων: η ανάπλαση των σταθμών του ΗΣΑΠ" Κατσαρός Αντώνης

"Δίκτυα αστικών σιδηροδρόμων: η ανάπλαση των σταθμών του ΗΣΑΠ" Κατσαρός Αντώνης

Ανάλυση τριών σταθμών σε τρία επίπεδα λειτουργικό, συμβολικό, τεχνολογικό. Αξιολόγηση των τριών παρεμβάσεων αλλά και του συνολικού δικτύου του ΗΣΑΠ. Όλων των παραπάνω προηγείται η ανάλυση του ρόλου των μέσων μεταφοράς στη σύγχρονη πόλη.