Διαλέξεις 2004
5/24/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Κύπρος: η αρχιτεκτονική της αγγλικής αποικιοκρατίας, 1878-1960" Κιτρομηλίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Χρίστος

"Κύπρος: η αρχιτεκτονική της αγγλικής αποικιοκρατίας, 1878-1960" Κιτρομηλίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Χρίστος

Παρουσίαση και καταγραφή κτηρίων της αποικιοκρατικής περιόδου της Κύπρου, 1878-1960. Προβληματισμοί που αφορούν στη μορφολογική τους έκφραση και ταυτόχρονη κατάταξη και ομαδοποίηση των αναφερόμενων κτηρίων σε τρεις περιόδους (1878-1914/ 1914-1939/ 1939-1960). Ανακεφαλαιώνοντας τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου καταλήγουμε σε προβληματισμούς που αφορούν στο ρόλο που έπαιξε η αποικιοκρατική αρχιτεκτονική στο λαό της αποικίας, καθώς και σε ποιο βαθμό τη χρησιμοποίησαν οι αποικιοκράτες κατακτητές για να επιβληθούν.