Διαλέξεις 2004
10/6/2022
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2004 : "Εικονική αρχιτεκτονική" Αυγουστάκη Ελένη, Πενταγιώτη Βασιλική-Μαρία, Τάλλιος Ιλλυριάν

"Εικονική αρχιτεκτονική" Αυγουστάκη Ελένη, Πενταγιώτη Βασιλική-Μαρία, Τάλλιος Ιλλυριάν

Το θέμα πραγματεύεται το πώς θα επηρρεάσει ο κυβερνοχώρος την αρχιτεκτονική του μέλλοντος. Γίνεται μια αναφορά στις έννοιες του πραγματικού και του εικονικού και στη σχέση μεταξύ τους.