Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Μύθος, χώρος και αρχιτεκτονική μέσα από τη θεογονία του Ισίοδου" Μαρίνα Σταμπολή

"Μύθος, χώρος και αρχιτεκτονική μέσα από τη θεογονία του Ισίοδου" Μαρίνα Σταμπολή

Πως φαίνεται ο ιερός χώρος μέσα από τη θεογονία, πράξεις που καθιστούν ένα χώρο ιερό και πως το κείμενο της θεογονίας μπορεί να συνδιαστεί με θεωρίες χωροθέτησης των ναών με σκοπό την ερμηνεία του ιερού χώρου.