Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Δημόσιος χώρος και εικονική πραγματικότητα" Αγγελική Κοκκίνη

"Δημόσιος χώρος και εικονική πραγματικότητα" Αγγελική Κοκκίνη

Στην αρχή διαπιστώνουμε πως η εικονική πραγματικότητα αλλάζει τον δημόσιο χώρο σήμερα, καθορίζοντας ένα πλαίσιο λειτουργιών και στη συνέχεια προτείνουμε πως μπορούμε να βιώσουμε εκ νέου το δημόσιο χώρο και να το βελτιώσουμε με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.