Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Frank Lloyd Wright - Ludwig van Beethoven" Αλέξανδρος Φεραίος, Βασιλική Γεωργαλή

"Frank Lloyd Wright - Ludwig van Beethoven" Αλέξανδρος Φεραίος, Βασιλική Γεωργαλή

Συγκριτική ανάλυση των LVB και FLR με στόχο την αναζήτηση συνθετικών δομών που είναι κοινές και στις 2 τέχνες.