Διαλέξεις 2003
4/22/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η χωρική διάσταση της εμπειρίας μέσα από τους μηχανισμούς του ασυνειδήτου: η περίπτωση του ονείρου" Ελένη Φασουλάκη

"Η χωρική διάσταση της εμπειρίας μέσα από τους μηχανισμούς του ασυνειδήτου: η περίπτωση του ονείρου" Ελένη Φασουλάκη

Υπό την προϋπόθεση πως το όνειρο αποτελεί μια [ψευδαισθητική] εμπειρία με χωροχρονική υπόσταση, διερευνούνται οι ιδιαιτερότητες της ονειρικής εικόνας εστιάζοντας στην κατηγοριοποίηση τυπικών περιπτώσεων χωρικής παραμόρφωσης και ανακαλύπτοντας παράλληλα την αναπαραστατική δύναμη της ονειρικής εικόνας μέσα από πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας.