Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οχυρωμένοι οικισμοί της Πελοποννήσου: διαδικασίες συγκρότησης και χαρακτηριστικά" Βασιλική Μπασιάκου

"Οχυρωμένοι οικισμοί της Πελοποννήσου: διαδικασίες συγκρότησης και χαρακτηριστικά" Βασιλική Μπασιάκου

Στο θέμα αυτό μας απασχολούν οι διαδικασίες εκείνες που συγκροτούν τους οικισμούς - ιστορικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές - και οι οποίες βοηθούν στο να επιχειρήσουμς μία σύντομη ανάγνωση του κτισμένου χώρου, διερευνώντας τις αιτίες που γεννούν τους οικισμούς και οδηγούν στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών τους.