Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η αρχιτεκτονική στο μουσείο" Θάλεια Βογιατζόγλου, Ελένη Κουσκούτη, Κάλυ Πολίτη

"Η αρχιτεκτονική στο μουσείο" Θάλεια Βογιατζόγλου, Ελένη Κουσκούτη, Κάλυ Πολίτη

Συγκριτική διερεύνηση μεταξύ του γερμανικού μουσείου αρχιτεκτονικής (Φρανκφούρτη - D.A.M.) και του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (Ρόττερνταμ N.A.I.). Φορέας - κτίριο - κοινό.