Διαλέξεις 2003
4/22/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο αρχαιολογικός χώρος στον ιστό της πόλης" Ιουλία Βομπίρη

"Ο αρχαιολογικός χώρος στον ιστό της πόλης" Ιουλία Βομπίρη

Ερμηνεία του αρχαιολογικού χώρου, λόγοι απομόνωσής του στο αστικό περιβάλλον, προβληματισμοί για την εικόνα του στην πόλη και τις σύγχρονες επεμβάσεις.