Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Αρχιτεκτονική και γεωμετρική οργάνωση του χώρου: σχόλιο για τις δομικές μεταβολές" Λεωνίδας Παλαιολόγος

"Αρχιτεκτονική και γεωμετρική οργάνωση του χώρου: σχόλιο για τις δομικές μεταβολές" Λεωνίδας Παλαιολόγος

Η σχέση της αρχιτεκτονικής με τα μαθηματικά, ιδίως τα νέα πεδία της τοπολογίας και της θεωρίας των καταστροφών, σε επίπεδο δομής, σε αντίθεση με τις παλιές, παγιωμένες αντιλήψεις.