Διαλέξεις 2003
10/16/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο Κ. Παρθένης: το ζωγραφικό του έργο" Νικόλ Σαμπανίδου

"Ο Κ. Παρθένης: το ζωγραφικό του έργο" Νικόλ Σαμπανίδου

Η ζωή και το έργο του έλληνα ζωγράφου Κ. Παρθένη.