Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο Κ. Παρθένης: το ζωγραφικό του έργο" Νικόλ Σαμπανίδου

"Ο Κ. Παρθένης: το ζωγραφικό του έργο" Νικόλ Σαμπανίδου

Η ζωή και το έργο του έλληνα ζωγράφου Κ. Παρθένη.