Διαλέξεις 2003
10/20/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος" Μαρία Πηλιχού, Ξανθή Σκαλτσιώτη

"Ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος" Μαρία Πηλιχού, Ξανθή Σκαλτσιώτη

Η γλυπτική στον 20ο αιώνα. Βιογραφικό σημείωμα του γλύπτη. Ανάλυση και περιγραφή του έργου του.