Διαλέξεις 2003
4/23/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Το φυσικό φως και η πλαστικότητα των μορφών του δομημένου χώρου" Θεοδώρα Ζηρογιάννη, Ευαγγελία Κούγιαλη

"Το φυσικό φως και η πλαστικότητα των μορφών του δομημένου χώρου" Θεοδώρα Ζηρογιάννη, Ευαγγελία Κούγιαλη

Οι επιδράσεις του φωτός στοεσωτερικό και εξωτερικό της NotreDame du Haut στη Ronchamp του Corbusier. Αναζήτηση αντίστοιχων φωτιστικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό ενός βυζαντινού ναού και στην γλυπτική μορφή της Ακρόπολης.