Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Γραμματικές σχημάτων : η γραμματική της πορείας" Κώστας Πατάπης

"Γραμματικές σχημάτων : η γραμματική της πορείας" Κώστας Πατάπης

Μετά από αναφορά σε γλωσσικά πρότυπα, παρουσιάζω την μέθοδο των "Γραμματικών Σχημάτων". Προτείνονται: η γραμματική της πορείας, η συντακτική δομή της διαδρομής, το "Ant Caad" εργαλείο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.