Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Συνθετικό θέμα ενδέκατο: ιδιοκατασκευή στη Χαλκίδα: (μηχανικοί, ιδιοκτήτες, μάστοροι και η οικοδομή)" Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

"Συνθετικό θέμα ενδέκατο: ιδιοκατασκευή στη Χαλκίδα: (μηχανικοί, ιδιοκτήτες, μάστοροι και η οικοδομή)" Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

Διερεύνηση της διαδικασίας εκπόνησης και υλοποίησης μιας μελέτης μικρής κατοικίας, μέσα από συνεντεύξεις και φωτογραφικό υλικό.