Διαλέξεις 2003
4/20/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Σύγχρονη μεταλλική κατασκευή: από τη σύλληψη στην πραγμάτωση" Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ευγενία Τσίκλου

"Σύγχρονη μεταλλική κατασκευή: από τη σύλληψη στην πραγμάτωση" Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ευγενία Τσίκλου

Στο τεύχος αυτό έγινε μία πρώτη προσέγγιση της μεταλλικής κατασκευής (και του τρόπου που αυτή σχεδιάζεται) από αρχιτεκτονική άποψη.