Διαλέξεις 2003
7/2/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πόλη" Μιχάλης Γιανναδάκης, Γεώργιος Κιάμος, Ευάγγελος Τσακμάνης

"Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πόλη" Μιχάλης Γιανναδάκης, Γεώργιος Κιάμος, Ευάγγελος Τσακμάνης

Η παρουσίαση των στόχων και των δράσεων της Ε.Ε. για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη.