Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Η εικονική εξαφάνιση της αρχιτεκτονικής" Σοφία Καρβέλη, Μαριέττα Νάζου

"Η εικονική εξαφάνιση της αρχιτεκτονικής" Σοφία Καρβέλη, Μαριέττα Νάζου

Η έννοια της δυνητικότητας κατά Deleuze. Εξέταση της σχέσης πραγματικότητας - απεικόνησης και ο ρόλος της πληροφορίας.