Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Τα εξωκλήσια της Τήνου" Ελισάβετ Άννα Κολυβά, Ευαγγελία Ντάση

"Τα εξωκλήσια της Τήνου" Ελισάβετ Άννα Κολυβά, Ευαγγελία Ντάση

Τα εξωκλήσια της Τήνου, τυπολογική και κατασκευαστική ανάλυση, μορφολογικά χαρακτηριστικά, σχέση με το τοπίο και σημασία για τον άνθρωπο.