Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Νέες μορφές ζωής και κατοίκησης: Weissenhof 1927 - Borneo 1994" Ιωάννα Ρούμπη, Χρυσούλα Τσουραμάνη

"Νέες μορφές ζωής και κατοίκησης: Weissenhof 1927 - Borneo 1994" Ιωάννα Ρούμπη, Χρυσούλα Τσουραμάνη

Περιγραφή των δύο οικισμών Weissenhof - Borneo Σύγκριση μεταξύ τους και επιμέρους παραδειγμάτων κατοικιών των σπιτιών των OMA/MVRDV και Le Corbusier/OUD.