Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Future systems - Norman Foster - Soleri - Shigeru Ban: 4 προσεγγίσεις στην οικολογική αρχιτεκτονική" Μαρία Πετεινάκη, Όλγα Τούντη

"Future systems - Norman Foster - Soleri - Shigeru Ban: 4 προσεγγίσεις στην οικολογική αρχιτεκτονική" Μαρία Πετεινάκη, Όλγα Τούντη

Παρουσίαση δύο παραδειγμάτων κτιρίων ανά αρχιτέκτονα, μέ έμφαση στους μηχανισμούς που επέλεγε να υποστηρίξει έναν οικολογικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.