Διαλέξεις 2003
3/4/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2003 : "Bordeaux: μια πόλη σχεδιάζει το μέλλον" Εύβοια Αντωνίου

"Bordeaux: μια πόλη σχεδιάζει το μέλλον" Εύβοια Αντωνίου

Εξέταση του κοινού ρόλου των μεγάλων έργων για τη σύγρονη πόλη. Συγκεκριμένα παραδείγματα από την πόλη του Bordeaux. Ιστορική εξέλιξη της πόλης και περιγραφή των σύγχρονων προβλημάτων. Αναλυτική εξέταση των μεγέλων έργων περιόδου 2000-2007.